Användarvillkor

Allmänt

Denna webbplats är utvecklad, ägs och underhålls av Invoke AB, Fyristorg 6, 75310 Uppsala, Sverige. Nedanstående användarvillkor träder i kraft vid användning av tjänsten BraErbjudanden.se

Ansvarsfriskrivning

Informationen på denna webbplats är inte nödvändigtvis korrekt, aktuell eller fullständig, och webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter eller fel pris.

BraErbjudanden.se tar inget ansvar för, och frånsäger sig uttryckligen ansvar för att uppdatera webbplatsen så att informationen alltid är aktuell, och att informationen på webbplatsen är korrekt och fullständig.

Se därför till att kontrollera att informationen är korrekt och fullständig, på de webbplatser vi länkar till, innan du genomför ett köp.

Ansvarsbegränsning

BraErbjudanden.se frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust, inklusive följdskador, utebliven vinst, förlorade data eller andra direkta eller indirekta eller följdskador som kan uppstå vid användning av BraErbjudanden.se. Ansvarsfriskrivning gäller alla orsaker till inlagor, oavsett om det är baserat på kontrakt, garanti, skadestånd utanför kontrakt eller liknande.

Länkar till andra webbplatser

Om du använder en länk på BraErbjudanden.se för att öppna en annan webbplats så innebär det att du lämnar BraErbjudanden.se. Den webbplats som du öppnar är fristående från denna webbplats och BraErbjudanden.se har därmed inget inflytande över dess innehåll. Genom tillåta länkar från denna webbplats till andra webbplatser vi tar inget ansvar för materialet på webbplatsen som kan nås genom att följa länken, och BraErbjudanden.se frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust som uppkommer vid öppnande eller besök hos andra webbplatser, eller vid användning av något material, oberoende av orsaken till en sådan förlust, och huruvida BraErbjudanden.se kunde eller borde ha förutsett en sådan förlust, inklusive risken för sådan förlust genom att inte ta bort länken från denna webbplats eller på annat sätt.

Upphovsrättsintrång

Om du anser att BraErbjudanden.se inkräktar på någon av dina immateriella rättigheter ifråga om användarinnehåll, produktinformation, reklamkampanjer etc. vänligen kontakta oss. BraErbjudanden.se har ingen avsikt att inkräkta på andras rättigheter och varumärken, varför vi alltid tar itu med dessa frågor så snart vi får kännedom om detta. Vi ber därmed om ursäkt på förhand om så är fallet.